Selecteer een pagina

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen – Motorvoertuigentechniek

Bij het werken in een praktijklokaal motorvoertuigentechniek is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen essentieel om letsel en blootstelling aan stoffen te voorkomen. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen leest u bij het thema persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij het werken in een praktijklokaal motorvoertuigentechniek dragen docenten en studenten in ieder geval veiligheidsschoenen en werkkleding. Gehoorbescherming is ter beschikking gesteld en kunnen zij zo nodig ook dragen, zie voor meer informatie het thema geluid. Verder is het afhankelijk van de betreffende machine en werkzaamheden welke aanvullende PBM ze moeten dragen. Zie hiervoor onder andere de format instructiekaart machineveiligheid en arbeidsmiddelen format instructiekaart.

Normen en wetgeving

  • Op de werkplek is met pictogrammen (zie onder praktijkvoorbeeld) op de machine en/of op de aanwezige werkinstructie aangegeven welke PBM gedragen moeten worden. Zie de instructiekaarten van veelvoorkomende machines .
  • In het geval van gevaarlijke stoffen is, voordat u met de stof gaat werken, op grond van het veiligheidsinformatieblad bepaald welke PBM u moet dragen
  • Medewerkers en studenten zijn voorzien van adequate voorlichting en instructie omtrent het gebruik van PB. Toezicht en instructie RED: LINK MAKEN).
  • Medewerkers en leerlingen worden aangesproken op het gebruik van de juiste PBM, zo nodig stelt u een sanctiebeleid op.