Algemene informatie

Bij gebruik van een hogedrukreiniger met een werkdruk van 250 bar of meer kan er letsel ontstaan als de straal op het lichaam wordt gericht.

Maatregelen

Zorg dat bij werkzaamheden met de hogedrukreininiger aan de volgende punten voldaan wordt:

 • De hogedrukreiniger wordt jaarlijks gekeurd door een instantie of persoon die deskundig is op dat terrein
 • Er is een goed leesbare gebruikersinstructie op de installatie aanwezig.
 • Voor het gebruik van de hogedrukreiniger worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld, zoals gelaatbescherming en veiligheidsschoenen of – laarzen.
 • Er is een noodstop op de pompeenheid aanwezig.
 • De bedieningshendel is afgeschermd tegen ongewild aanraken.
 • De bedieningshendel is voorzien van een loslaatbeveiliging, die bij loslaten van de bediening
  het spuiten onmiddellijk doet stoppen.
 • De spuitlans heeft een lengte van minimaal 50 cm.
 • De handgrepen zijn in goede staat.
 • Er is een schema aanwezig dat aangeeft wanneer er met twee-handen-bediening  gewerkt moet worden.  (zie hieronder in de tabel)
 • De leidingen en koppelingen zijn in goede staat en het elektriciteitssnoer is onbeschadigd.
 • De manometer is goed afleesbaar.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk