Algemene informatie

In praktijklokalen motorvoertuigtechniek wordt gewerkt met hefbruggen. De bouwjaren van die bruggen kunnen sterk verschillen. Medewerkers en studenten kunnen bekneld raken als hefbruggen niet goed onderhouden worden, of waarbij de afrijdbeveiliging of borging niet goed functioneert of ontbreekt.

Normen en wetgeving

Maatregelen

1: Jaarlijkse keuring hefbruggen

Iedere hefbrug die boven de 50 cm kan heffen moet jaarlijks worden gekeurd door deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling. Dat kan de leverancier zijn, maar ook een andere keuringsinstantie of een daartoe opgeleide interne deskundige. Een goedgekeurde hefbrug is herkenbaar aan een actuele keuringssticker.

2: Regelmatig onderhoud

Regelmatig onderhoud van hefbruggen is van groot belang. Onderhoud wordt uitgevoerd volgens de handleiding van de fabrikant. Stel een hefbrug buiten gebruik als de brug niet goed of niet veilig functioneert.

3: Veilig werken zonder hefbrug

Bij liggende werkzaamheden onder de auto moet er naast een krik ook altijd gebruik gemaakt worden van een as-steun. Dit om beklemming te voorkomen als de auto van de klem afglijdt.

Informatie en Tools

Meer tips en adviezen over het veilig werken met hefbruggen zijn te vinden in de arbocatalogus van de motorvoertuigenbranche.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk