Algemene informatie

Banden monteren met een ondeugdelijk of onvoldoende onderhouden apparaat kan risico’s als beknelling opleveren.

Maatregelen

Zorg dat bij werkzaamheden met het bandenmontage apparaat aan de volgende punten voldaan wordt:

 • Het bandenmontage apparaat wordt jaarlijks gekeurd door een instantie of persoon die deskundig is op dat terrein.
 • Het apparaat staat goed verankerd op een vlakke ondergrond.
 • De veiligheids‐ en instructiestickers op het apparaat zijn goed leesbaar.
 • Het opspanmechanisme is in goede staat.
 • De waterafscheider (olievernevelaar) werkt naar behoren.
 • Alle machinehandelingen gaan soepel en zonder haperen.
 • Er zijn geen luchtlekkages.
 • De voedingskabels, stekkers en aansluitingen zijn onbeschadigd.
 • De afsteunblokken van de hieldrukker zijn in goede staat.
 • De eindafslag op luchtcilinder is in goede staat.
 • Het hieldrukkerblad is onbeschadigd.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk