Algemene informatie

Banden balanceren met een ondeugdelijk of onvoldoende onderhouden apparaat kan risico’s opleveren, zoals geraakt worden door een snel draaiende band.

Maatregelen

Zorg dat bij werkzaamheden met het bandenmontage apparaat aan de volgende punten voldaan wordt:

  • Het bandenbalanceerapparaat wordt jaarlijks gekeurd door een instantie of persoon die deskundig is op dat terrein.
  • Het apparaat is goed verankerd op de ondergrond.
  • Het opspanmechanisme is in goede staat.
  • De beschermkap is in goede staat en de afslagbeveiliging op de beschermkap werkt naar behoren.
  • De voedingskabels, stekkers en aansluitingen zijn onbeschadigd.
  • De noodstop werkt naar behoren.
  • Het bedieningspaneel is duidelijk leesbaar.
  • Bediening door onopzettelijke handelingen wordt afdoende voorkomen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk