Selecteer een pagina

Gevaarlijke stoffen

Praktijklokalen – Motorvoertuigentechniek

In een praktijklokaal voor motorvoertuigentechniek komen docenten en studenten in aanraking met gevaarlijke stoffen, zoals (afgewerkte) olie, brandstof, ontvettingsmiddelen, accuzuur en gassen (koelmiddel airco, stikstof, lasgassen). In het thema gevaarlijke stoffen leest u over de algemene aspecten van gevaarlijke stoffen en de opslag ervan.

Normen en wetgeving

  • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E brengt u de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart.
  • Van alle gevaarlijke stoffen zijn actuele veiligheidsinformatiebladen en een compleet register aanwezig.
  • De school licht medewerkers en studenten voor over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.
  • Bij de omgang met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen moet u aan hoge eisen voldoen om risico’s op kanker, schade bij voortplanting en veranderingen aan erfelijk materiaal te voorkomen. Hierbij geldt dat u de stof zo mogelijk moet vervangen. Is dit niet mogelijk, dan is het ‘ALARA’-principe (as low as reasonably achievable) van toepassing.
  • Gevaarlijke stoffen zijn veilig opgeslagen.
  • Arbobesluit hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

 

Interessante sites