Algemene informatie

In een praktijklokaal voor motorvoertuigentechniek komen docenten en studenten in aanraking met gevaarlijke stoffen, zoals (afgewerkte) olie, brandstof, ontvettingsmiddelen, accuzuur en gassen (koelmiddel airco, stikstof, lasgassen). In het thema Gevaarlijke stoffen lees je over de wetgeving en de benodigde maatregelen van gevaarlijke stoffen en de opslag ervan.  Bij het thema Praktijklokaal Metaalbewerking ziet u de voorschriften bij lassen. Bij het thema Praktijklokaal Transport en logistiek vindt u de voorschriften bij het omgaan met accuzuur en accugassen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk