Algemene informatie

Bij het werken in een praktijklokaal voor motorvoertuigentechniek kan blootstelling aan hoge geluidsniveaus voorkomen. Bijvoorbeeld bij het werken met de luchtsleutel of sommige metaalbewerkingsmachines en het testen van auto’s op de vermogensbank. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen vindt u in het  thema geluid.

Maatregelen

Hieronder worden enkele bronmaatregelen weergegeven. Zijn deze redelijkerwijs niet mogelijk of verlagen ze het geluidsniveau onvoldoende, dan is het zaak om technische maatregelen te treffen (zie ook  hieronder), of de blootstellingsduur terug te brengen door organisatorische maatregelen, zoals taakroulatie. Of, als laatste stap, door geschikte gehoorbescherming te verstrekken: otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter, goed dempende oorkappen of oorpluggen.

1: Bronmaatregelen

2: Technische maatregelen:

  • Kies bij het spuiten voor een geluidarm spuitje.
  • Stel de afzuiging van de uitlaatgassen zodanig in dat het geluidsniveau beperkt blijft (voorkom overcapaciteit).
  • Zorg zo nodig voor geluidsarbsorberende materialen in de ruimte (zoals baffles).

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk