Selecteer een pagina

Geluid

Praktijklokalen – Motorvoertuigentechniek

Bij het werken in een praktijklokaal voor motorvoertuigentechniek kan blootstelling aan hoge geluidsniveaus voorkomen. Bijvoorbeeld bij het werken met de luchtsleutel of sommige metaalbewerkingsmachines en het testen van auto’s op de vermogensbank. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen vindt u in het algemene thema Geluid. Meer specifieke informatie over geluid in de Motorvoertuigentechniek is te vinden in de Arbocatalogus Motorvoertuigen.

Maatregelen

Hieronder worden enkele bronmaatregelen weergegeven. Zijn deze redelijkerwijs niet mogelijk of verlagen ze het geluidsniveau onvoldoende, dan is het zaak om technische maatregelen te treffen (zie ook onder), of de blootstellingsduur terug te brengen door organisatorische maatregelen, zoals taakroulatie. Of, als laatste stap, door geschikte gehoorbescherming te verstrekken: otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter, goed dempende oorkappen of oorpluggen.

Bronmaatregelen:

Technische maatregelen:

  • Kies bij het spuiten voor een geluidarm spuitje.
  • Stel de afzuiging van de uitlaatgassen zodanig in dat het geluidsniveau beperkt blijft (voorkom overcapaciteit).
  • Zorg zo nodig voor geluidsarbsorberende materialen in de ruimte (zoals baffles)