Algemene informatie

Bij het werken in de motorvoertuigentechniek kan sprake zijn van vinden fysiek belastende werkzaamheden. Voorbeelden van fysieke belasting kunnen zijn:

  • Tillen en dragen van zware materialen (bijvoorbeeld velgen en banden, motor onderdelen of motorblokken, plaatmateriaal, machines);
  • Duwen en trekken (bijvoorbeeld motorvoertuigen, onderdelen, machines) ;
  • Ongunstige werkhoudingen (bijvoorbeeld gehurkt of geknield werken, strekken, reiken, gebukt staan);
  • Steeds dezelfde bewegingen/krachten uitoefenen (bijvoorbeeld bij slijpen of polijsten).

Een overmatige fysieke belasting kan leiden tot klachten en uitval. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid. Om de mate van fysieke belasting te bepalen zijn er verschillende methodes. Een praktische methode om de fysieke belasting bij het hanteren van lasten (tillen, dragen, duwen en trekken) te bepalen betreft de KIM-tool bij het bepalen van de mate van fysieke belasting bij ongunstige houding en repeterende werkzaamheden. Hiervoor wordt verwezen naar het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke belasting.

Normen en wetgeving

Als onderdeel van de RI&E wordt een nadere inventarisatie naar fysieke belasting uitgevoerd.Breng in kaart  in hoeverre de oplossingen rond het thema Fysieke belasting uit de Arbocatalogus voor het Personenautobedrijf een verbetering  betekenen in het praktijklokaal om fysieke belasting te verminderen. Pas waar nodigde oplossingen uit die Arbocatalogus in het praktijklokaal toe.

Maatregelen

De maatregelen die genomen kunnen worden om de fysieke belasting te beperken zijn door de diversiteit van fysiek belastende handelingen uiteenlopend. Naast specifieke maatregelen gelden de volgende algemene maatregelen:

  • Bij aanschaf van materialen zorgen voor materialen die bij verwerking zorgen voor de minste fysiek belasting;
  • Voordat de werkzaamheden worden gestart nagaan of de juiste materialen en middelen aanwezig zijn.
  • Zorgen dat de juiste hulpmiddelen worden gebruikt;
  • Zware materialen met meerdere personen tillen;
  • Zorgen van voldoende rust en afwisselen van werkzaamheden (taakroulatie);
  • Voorlichting en instructies geven hoe werknemers en studenten op een gezonde en veilige manier kunnen werken.

Zie voor het gebruik van Hef- en hijsmiddelen het thema Machineveiligheid en arbeidsmiddelen. Zie ook het thema Toezicht en instructie.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk