Algemene informatie

In praktijklokalen voor motorvoertuigentechniek zijn specifieke aandachtspunten de subthema’s: machineveiligheid, geluid, gevaarlijke stoffen, dieselmotoremissie, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), fysieke belasting en elektrische/hybride voertuigen. Specifieke informatie kunt u terugvinden per subthema. Naast het beheersen van de risico’s is het van belang om medewerkers en studenten te voorzien van adequate instructie en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk