Selecteer een pagina

Machineveiligheid

Praktijklokalen – Metaalbewerking

Bij metaalbewerking is de veiligheid van machines als draaibanken, kantbanken, frees-, slijp- en boormachines belangrijk, maar ook het veilige en verantwoorde gebruik ervan. Bij Machineveiligheid en arbeidsmiddelen leest u meer over de algemene veiligheidsaspecten van machineveiligheid.

Van de meest voorkomende machines in praktijklokalen vindt u een instructiekaart in deze arbocatalogus.

Uit inspectie van de Arbeidsinspectie in 2010 blijkt dat praktijklokalen iets veiliger zijn geworden ten opzichte van eerdere inspecties. Echter, nog steeds waren bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen een of meer zaken niet in orde. Zo werden machines soms niet goed afgeschermd, waren ze niet goed verankerd en was soms sprake van achterstallig onderhoud.

Normen en wetgeving

Maatregelen

Zie hoofdstuk https://www.arbocatalogusmbo.nl/machineveiligheid-en-arbeidsmiddelen/machineveiligheid
Waar de verbetercheck machineveiligheid veiligheidsproblemen aan het licht brengt worden deze verholpen met maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron.