Algemene informatie

Bij metaalbewerking is de veiligheid van machines als draaibanken, kantbanken, frees-, slijp- en boormachines belangrijk, maar ook het veilige en verantwoorde gebruik ervan. Bij het algemene thema Machineveiligheid lees je meer over de wetgeving en de benodigde maatregelen rond machineveiligheid.

Normen en wetgeving

  • Machineveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in de RI&E. Als onderdeel van de RI&E brengt een interne of externe deskundige de risico’s van de aanwezige machines in kaart. Bij de volgende machines kunt u daarbij gebruik maken van de ‘Verbetercheck Machineveiligheid’ uit de Arbocatalogus Metaal en Metaalverwerking: draaibank, boormachine, (excenter)pers, kantbank, metaalzaag en de metaal- en profielwals.
  • Waar de inventarisatie veiligheidsproblemen aan het licht brengt worden deze verholpen met maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie.

Maatregelen

Van enkele machines die veelvuldig in de metaalbewerking worden gebruikt, vindt u de benodigde maatregelen in een machine-instructiekaarten voor het mbo, zoals de draaibank, guillotinezaag, hydraulische pers, kantbank, kolomboor en de slijpmachine.

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk