Algemene informatie

In de metaalbewerking kunt u gevaarlijke stoffen gebruiken als ontvettingsmiddelen en koel- en snijvloeistoffen. In het thema Gevaarlijke stoffen leest u over de wetgeving en de benodigde maatregelen van gevaarlijke stoffen. Zorg dat u de gevaarlijke stoffen die u gebruikt registreert, beoordeelt en beheerst volgens de onderstaande stappen. Dit met behulp van de Verbetercheck gevaarlijke stoffen’, of een ander instrument met een vergelijkbare kwaliteit en/of door inschakeling van een extern deskundige.

Stap 1: inventariseren en registreren

Inventariseer uw gevaarlijke stoffen en registreer ze bijvoorbeeld in het 5xbeter digitale register in de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen.

Stap 2: blootstelling beoordelen

Beoordeel de blootstelling aan gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld door het beantwoorden van een aantal aanvullende vragen in de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen. Deze tweede stap is niet nodig als blijkt dat een van de erkende ‘Veilige Werkwijzen’ worden gevolgd, die voor een aantal kleinschalige werkhandelingen zijn omschreven.  Zoals: verven met rol of kwast, lijmen, reinigen/ontvetten met vloeistof en doek). Deze veilige werkwijzen zijn erkend door de Inspectie SZW.

Stap 3: maatregelen nemen

Blijkt uit stap 2 dat in uw bedrijf met alle gevaarlijke stoffen volgens de veilige werkwijze gewerkt wordt, dan hoeft u geen aanvullende maatregelen te nemen. Hoe dan ook is het goed om te bezien of u gevaarlijke stoffen kunt vervangen door minder risicovolle alternatieven. Voor carcinogene en mutagene stoffen bent u verplicht om deze te vervangen waar technisch mogelijk.

Werkt u volgens de blootstellingsbeoordeling nog niet veilig en gezond met een of meerdere stoffen, neem dan maatregelen. Maak een plan van aanpak voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Hierin beschrijft u welke structurele maatregelen u neemt om de gezondheid van medewerkers en studenten te beschermen en een planning voor de uitvoering van deze maatregelen op korte termijn. Let op of het nodig is voor die tijd uw werknemers te beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen. In het VeiligheidsInformatieblad (VIB) zijn de maatregelen beschreven die minimaal nodig zijn om de gebruiker tegen de risico’s te beschermen.

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk