Selecteer een pagina

Gevaarlijke stoffen

Praktijklokalen – Metaalbewerking

In de metaalbewerking kunt u gevaarlijke stoffen gebruiken als ontvettingsmiddelen en koel- en snijvloeistoffen. In het thema gevaarlijke stoffen leest u over de algemene aspecten van gevaarlijke stoffen.

Normen en wetgeving

  • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E brengt u de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart.
  • Van alle gevaarlijke stoffen zijn actuele veiligheidsinformatiebladen en een compleet register aanwezig.
  • De school licht medewerkers en studenten voor over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.
  • Bij de omgang met kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen moet u aan hoge eisen voldoen om risico’s op kanker, schade bij voortplanting en veranderingen aan erfelijk materiaal te voorkomen. Hierbij geldt dat u de stof zo mogelijk moet vervangen. Is dit niet mogelijk, dan is het ‘ALARA’-principe (as low as reasonably achievable) van toepassing.
  • Gevaarlijke stoffen zijn veilig opgeslagen. Zie de geldende eisen onder normen en wetgeving ‘opslag gevaarlijke stoffen’.
  • Arbobesluit hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia