Selecteer een pagina

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen – Laboratoria

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk bij het werken in laboratoria. Kijk voor uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen bij persoonlijke beschermingsmiddelen.

Draag bij het werken in een laboratoriumpraktijklokaal in ieder geval een labjas en veiligheidsbril. Of u ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en adembescherming, moet dragen, is afhankelijk van de analyse of bewerking. Zie bijvoorbeeld het chemiekaartenboek.

Informatie en tools