Selecteer een pagina

Omgang met klanten

Praktijklokalen – Laboratoria

Bij klantcontacten tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat het gedrag van klanten als ongewenst wordt ervaren. Het is belangrijk dat de organisatie beleid heeft vastgesteld over hoe hier mee om te gaan. Zie ook Sociale veiligheid.

Normen en wetgeving

Maatregelen