Selecteer een pagina

Medicijnen en gevaarlijke stoffen

Praktijklokalen – Laboratoria

In het praktijklokaal Apotheek is vaak medicatie aanwezig. Voor een deel (onder andere bij opiaten) gaat het om placebo’s. Om eventueel misbruik van medicatie te voorkomen, zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 • de registratie van aanwezige medicatie is waterdicht;
 • er zijn duidelijke afspraken met de plaatselijke apotheek vastgelegd over de omgang met medicatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, welk type medicatie wordt verstrekt, houdbaarheid van medicatie, medicatie inleveren, enz.
 • de medicatie is opgeslagen in afgesloten kasten;
 • in het praktijklokaal zijn geen opiaten aanwezig.

Bereiding van geneesmiddelen

De bereiding van geneesmiddelen in de apotheek gebeurt met (potentieel) gevaarlijke stoffen. De werknemer die bereidingen uitvoert, kan aan deze stoffen blootgesteld worden en daardoor een gezondheidsrisico lopen.

Soms worden medicijnen bereid in een LAF- of LDF-kast (Laminair Air Flow resp. Laminair Down Flow), bijvoorbeeld medicijnen die steriel moeten worden behandeld. Het gebruik van de LDF-kast biedt ook bescherming aan de bereider.

Gaat het om voor de bereider gevaarlijke stoffen en is steriel werken niet vereist, dan kunt u ook een zuurkast gebruiken.

Normen en wetgeving

 • Er wordt op veilige en verantwoorde wijze omgegaan met medicatie.
 • De juiste werking van LAF-, LDF- en zuurkasten wordt jaarlijks gecontroleerd door een deskundig bedrijf.
 • Zie ook Gevaarlijke stoffen.

Maatregelen

 • Het beleid omtrent medicijnen in het praktijklokaal ligt duidelijk vast. Hierin is onder andere aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • Er zijn duidelijke afspraken met een apotheek gemaakt en vastgelegd, over: omgang met medicatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, welk type medicatie wordt verstrekt, houdbaarheid van medicatie, inleveren medicatie, enz.
 • Er wordt een systeem gehanteerd voor registratie van medicijnen.
 • Medicijnen worden bewaard in een afgesloten ruimte en/of kast die voldoet aan de voorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen.
 • Er zijn geen opiaten aanwezig.
 • Zie ook Gevaarlijke stoffen.