Selecteer een pagina

Biologische agentia

Praktijklokalen – Laboratoria

In sommige laboratoria bestaat het risico om bij het uitvoeren van de werkzaamheden in contact te komen met virussen, schimmels of bacteriën. Dit noemen we biologische agentia. Hierbij moeten we onderscheiden:

  • laboratoria waar met biologische agentia wordt gewerkt, omdat ze onderwerp zijn van onderzoek;
  • laboratoria waar wordt gewerkt met materialen die mogelijk zijn besmet met een biologisch agens.

De eerste categorie zal niet voorkomen in de onderwijssituatie. Het tweede type laboratoria kan in theorie wel voorkomen, bijvoorbeeld bij analyse van dierlijk weefsel. Overigens blijft in veel gevallen het risico beperkt als wordt gewerkt met materialen waarvan bekend is dat ze ziektevrij zijn.

Zie ook Arbo-informatieblad 18 over het werken met biologische agentia in laboratoria.
En zie Arbo-informatieblad 9 : Biologische agentia.

Normen en wetgeving

Zie biologische agentia

Maatregelen

Zie biologische agentia