Selecteer een pagina

Apotheek

Praktijklokalen – Laboratoria

Voor de praktijkruime apotheek gelden de specifieke aandachtspunten:

Behalve risicobeheersing is ook van belang dat medewerkers en studenten zich hiervan bewust worden. Door hen goed voor te lichten en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, kunt u de risico’s verkleinen.

Kijk voor meer informatie bij Toezicht en instructie

Verder zijn (deels) van toepassing de volgende aspecten die gelden voor laboratoria:

Normen en wetgeving

Arbobesluit hoofdstuk Fysieke belasting
Arbobesluit artikel 2.15: Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
Zie ook Gevaarlijke stoffen