Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene informatie

Bij houtbewerking is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen van essentieel belang om letsel en blootstelling aan stoffen te voorkomen. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen lees je bij het thema Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Docenten en studenten die werken in een praktijklokaal voor houtbewerking dragen in ieder geval veiligheidsschoenen en werkkleding. Gehoorbescherming is ter beschikking gesteld en kunnen zij zo nodig ook dragen, zie voor meer informatie bij het thema Geluid. Verder hangt het af van de betreffende machine en werkzaamheden welke aanvullende beschermingsmiddelen zij moeten dragen. Zie hiervoor onder andere de instructiekaarten voor machines in de houtbewerking veiligheidskaart.

Normen en wetgeving en maatregelen staan ook beschreven in het thema Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk