Selecteer een pagina

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen – Houtbewerking

Bij houtbewerking is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen van essentieel belang om letsel en blootstelling aan stoffen te voorkomen. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen leest u bij het thema persoonlijke beschermingsmiddelen.

Docenten en studenten die werken in een praktijklokaal voor houtbewerking dragen in ieder geval veiligheidsschoenen en werkkleding. Gehoorbescherming is ter beschikking gesteld en kunnen zij zo nodig ook dragen, zie voor meer informatie het thema geluid. Verder hangt het af van de betreffende machine en werkzaamheden welke aanvullende beschermingsmiddelen zij moeten dragen. Zie hiervoor onder andere de instructiekaarten voor machines in de houtbewerking veiligheidskaart.

Normen en wetgeving

Zie persoonlijke beschermingsmiddelen