Selecteer een pagina

Machineveiligheid

Praktijklokalen – Houtbewerking

Bij houtbewerking is de veiligheid van bijvoorbeeld zaagmachines, schuurmachines en boorkolommen op zich belangrijk, maar ook het veilig en verantwoord gebruiken ervan. In het thema Machineveiligheid leest u meer over de algemene veiligheidsaspecten van machineveiligheid. Van de meest voorkomende machines in praktijklokalen vindt u elders in de Arbocatalogus een instructiekaart(RED:LINK MAKEN). Uit een inspectie van de Arbeidsinspectie in 2010 blijkt dat praktijklokalen iets veiliger zijn geworden ten opzichte van eerdere inspecties. Echter, nog steeds waren bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen een of meer zaken niet in orde. Zo werden machines soms niet goed afgeschermd, waren ze niet goed verankerd en was er soms sprake van achterstallig onderhoud. Zorg daarom voor een sluitend systeem van beoordeling en keuring van machines .

Normen en wetgeving

Zie machineveiligheid

 

 

Maatregelen

  • Zorg voor een sluitend systeem van beoordeling en jaarlijkse keuring van machines.
  • Zorg voor ‘Eurokoppelingen’ op persluchtslangen bij de werkbanken in de praktijkruimten. Dit om te voorkomen dat de slangen gaan ‘slaan’ bij het loskoppelen van de aansluitslang.
  • Zie verder machineveiligheid