Selecteer een pagina

Werken met klanten

Praktijklokalen – Horeca

Tijdens het werk zijn er veel klantcontacten. Hierbij kunt u het gedrag van sommige klanten als ongewenst ervaren. In de organisatie moet beleid zijn om hier mee om te gaan.

Zie ook Sociale veiligheid