Selecteer een pagina

Veilig omgaan met keukenapparatuur

Praktijklokalen – Horeca

Hier gaat het om de veiligheid van bijvoorbeeld snijmachines, spoelkeukens, koel- en vriesinstallaties, frituurapparatuur, planeetmengers en dergelijke. In het thema machineveiligheid wordt nader ingegaan op algemene veiligheidsaspecten van machineveiligheid.

Normen en wetgeving

Zie thema machineveiligheid.

Maatregelen

  • Zie thema machineveiligheid.
  • Omgang met snijmachines vergt speciale aandacht.Zorg door goede instructie en toezicht dat bij het aanduwen de beschermkap steeds wordt gebruikt. En dat de reiniging op een veilige manier plaats vindt: niet met draaiend mes (in nulstand), stekker uit de contactdoos, voorzichtig reinigen. Laat jeugdigen (16-17 jaar) alleen onder direct toezicht snijden en niet schoonmaken of slijpen, voor kinderen (14-15 jaar) is dit steeds verboden. Hang een werkinstructie bij de snijmachine.
  • Kies bij de aankoop van een nieuwe snijmachine voor een type waarbij de diktemeter altijd in de 0-stand terug moet om hulpmiddelen te demonteren en te reinigen.En waarbij de slijpsteen al standaard op de machine is gemonteerd;
  • Er is een prik- en snijprotocol opgesteld waarover medewerkers en studenten regelmatig een instructie krijgen.
  • Frituurapparatuur moet zijn voorzien van een thermische beveiliging bij 200°C. Het is raadzaam vloeibaar vet of olie te gebruiken in plaats van vast vet, omdat deze koud beter kunnen worden afgevoerd. Vermijd afvoer in een natte emmer of blik. Dat kan namelijk leiden tot een explosie. Gebruik bij voorkeur een vetleiding naar het vetvat, anders een solide afgesloten emmer. Zorg voor een passende deksel bij de frituur om eventuele brand snel te kunnen afdekken.
  • Hete delen van apparatuur die aangeraakt kunnen worden, zijn voorzien van een waarschuwingssticker.
  • Het roermechanisme van machines is afgeschermd.
  • Messen worden minimaal eenmaal per maand geslepen en altijd veilig opgeborgen