Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Algemene informatie

Onder het thema Persoonlijke Beschermingsmiddelen staan alle maatregelen en de normen en wetgeving met betrekking tot dit thema.

Aanvullend:

  • Bij het werken in de keuken draagt u in ieder geval veiligheidsschoenen. In het deel waar wordt gekookt, draagt u keukenkleding met lange mouwen.
  • In de afwaskeuken is zo nodig gehoorbescherming beschikbaar gesteld en draagt u deze ook. Zie ook het thema Geluid.
  • Van de betreffende machine, gebruikte schoonmaakmiddelen of werkzaamheid hangt af welke aanvullende PBM u moet dragen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk