Omgaan met geld

Algemene informatie

Bij het afrekenen kunnen handelingen plaatsvinden met contant geld. Uit het oogpunt van (sociale) veiligheid van medewerkers en bezoekers is het belangrijk dat handelingen met contant geld veilig zijn.

Normen en wetgeving

 • Handelingen met contant geld in café of restaurant worden op een veilige wijze uitgevoerd.

Maatregelen

 • Zorg ervoor dat u zo weinig mogelijk met contant geld werkt bijvoorbeeld door alleen of vooral met pinbetalingen of contactloze betalingen te werken.
 • Stel beleid op voor de omgang met contant geld, Zorg dat u hierin afspraken vastlegt over:
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • het afromen van de kassa;
  • het bewaren van contant geld;
  • het afstorten van geld;
  • waar en hoe u de kas opmaakt.
 • Plaats zo nodig camera’s.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk