Machineveiligheid

Algemene informatie

In de horeca gaat het om specifieke apparatuur als snijmachines, spoelkeukens, koel- en vriesinstallaties, frituurapparatuur, planeetmengers, en dergelijke. Zie het thema Machineveiligheid voor algemene machineveiligheidsaspecten en normen en wetgeving.

Maatregelen

 • Algemeen: zie thema Machineveiligheid.
 • Speciale aandacht vergt de omgang met snijmachines. Zorg met goede instructie en toezicht:
  • dat bij het aanduwen de beschermkap steeds wordt gebruikt;
  • voor een veilige manier van reinigen: niet met draaiend mes (in nulstand), stekker uit de contactdoos, voorzichtig reinigen;
  • dat jeugdigen (16-17 jaar) alleen onder direct toezicht snijden en niet schoonmaken of slijpen, voor kinderen (14-15 jaar) is dit steeds verboden. Hang een werkinstructie bij de snijmachine.
 • Zorg voor een prik- en snijprotocol en geef medewerkers en studenten regelmatig instructie.
 • Frituurapparatuur moet zijn voorzien van een thermische beveiliging bij 200°C.
  • Het is raadzaam om vloeibaar vet of olie te gebruiken in plaats van vast vet, omdat die koud kunnen worden afgevoerd.
  • Vermijd afvoer in een natte emmer of blik. Dat kan namelijk leiden tot een explosie. Gebruik bij voorkeur een vetleiding naar het vetvat, anders een solide afgesloten emmer.
  • Zorg voor een passend deksel bij de frituur om eventuele brand snel te kunnen afdekken.
 • Hete delen van apparatuur die aangeraakt kunnen worden, zijn voorzien van een waarschuwingssticker.
 • Om brandwonden te voorkomen worden de maatregelen tegen verbranding uit de Arbocatalogus Contractcatering toegepast.
 • Het roermechanisme van machines is afgeschermd.
 • Messen worden minimaal eenmaal per maand geslepen en altijd veilig opgeborgen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk