Gevaarlijke stoffen

Algemene informatie

In de horeca blijft het werk met gevaarlijke stoffen beperkt tot vaatwasmiddelen, ovenreinigers en schoonmaakmiddelen voor interieur en vloer. Om biertapinstallaties of installaties voor andere koolzuurhoudende dranken te kunnen gebruiken, zijn gasflessen met koolzuur nodig.

Maatregelen

1: Gasflessen met koolzuur

Pas bij gebruik en opslag van gasflessen met koolzuur de voorschriften toe uit het Veiligheidsinformatieblad Koolzuur van Koninklijke Horeca Nederland. De voornaamste punten daaruit:

 • De ruimte waar de koolzuurcilinders staan, voldoen aan één van de volgende eisen:
  • Zeer goede ventilatie, met name net boven de vloer; of
  • Permanente koolzuurmeting.
   Dit geldt voor gasflessen boven de 3 kg. Bij gebruik van een fles van 2 kg (bevat 1 kuub koolzuur) hoeft er geen detectieapparatuur geplaatst te worden. Een reservefles (buiten de aangesloten fles om) wordt dan wel in een aparte ruimte opgeslagen.
 • Zorg verder voor een goede instructie en zorg dat de koolzuurflessen zijn vastgezet, zodat ze niet om kunnen vallen.
 • Overigens is voor de opslag van koolzuurcilinders de PGS-15 (richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen) niet van toepassing.

2: Omgang met gevaarlijke stoffen

 • Het gebruik van gevaarlijke stoffen moet u voorkomen of zoveel mogelijk beperken.
 • De risico’s van het gebruik van gevaarlijke stoffen en de manieren om deze risico’s te voorkomen moeten opgenomen zijn in uw RI&E.
 • Is er voor een gevaarlijke stof geen vervangend (minder gevaarlijk) middel beschikbaar en is het gebruik noodzakelijk voor de bedrijfsvoering, dan moet u ervoor zorgen dat het risico van schade aan de gezondheid wordt voorkomen of beperkt door het treffen van concrete maatregelen. U moet daarbij letten op de volgende zaken:
  • Zoek eerst naar minder schadelijke alternatieven. Gebruik bijvoorbeeld het vaatwasmiddel dat zo min mogelijk contact met de handen en zo min mogelijk kans op spatten geeft.
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen en gezichtsbescherming bij kans op spatten.
  • Lees het etiket van de verpakking en de gebruiksaanwijzing en volg de instructies op.
  • Bewaar daarom stoffen altijd in de originele verpakking.
  • Geef instructies aan medewerkers en studenten over het werken met gevaarlijke stoffen en het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Bewaar van elk product dat gevaarlijke stoffen bevat het veiligheidsinformatieblad op de werkplek. Dit moet de leverancier u op verzoek verstrekken. Hier staan de te nemen voorzorgsmaatregelen in en wat u moet doen als er toch iets mis gaat. Zorg dat de werknemers dit ook weten te vinden.

 3: Oog en nooddouche

 • In de keuken is (ook met het oog op mogelijke brandwonden) een oogdouche en nooddouche aanwezig.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk