Fysieke belasting

Algemene informatie

In de horeca is vaak sprake van fysieke belasting. Voorbeelden hiervan zijn:

 • tillen (bijvoorbeeld van kratten, bierfusten);
 • dragen (bijvoorbeeld lopen met dienbladen);
 • duwen en trekken (bijvoorbeeld bij het rijden met karretjes, rolcontainers);
 • ongunstige werkhoudingen (bijvoorbeeld bukken of reiken bij het pakken van materialen, langdurig staan, veel lopen);
 • steeds dezelfde bewegingen maken/krachten uitoefenen (bijvoorbeeld maaltijden portioneren, broodjes smeren).

Ook in onderwijsinstellingen kan fysieke belasting zoals in de horeca voorkomen, bijvoorbeeld in de keuken of het restaurant. Een overmatige fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, dragen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid.

Om de mate van fysieke belasting te bepalen, zijn verschillende methodes voorhanden. Een praktische methode is de KIM-tool. Deze methode kunt u niet gebruiken om de mate van fysieke belasting bij ongunstige houding en repeterende werkzaamheden te bepalen. Hiervoor dient het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke Belasting.

Normen en wetgeving

Als onderdeel van de RI&E wordt een nadere inventarisatie naar fysieke belasting uitgevoerd.

Maatregelen

Door de diversiteit van de fysiek belastende handelingen, lopen ook de mogelijke maatregelen om de fysieke belasting te beperken, zeer uiteen. In het algemeen geldt:

 • Pas de maatregelen toe uit de Arbocatalogus Contractcatering over tillen, duwen en trekken.
 • Ga, voordat de werkzaamheden beginnen, na of de juiste materialen en middelen aanwezig zijn.
 • Zorg voor het gebruik van de juiste hulpmiddelen.
 • Til zware materialen met meer personen.
 • Zorg voor voldoende rust en afwisseling van werkzaamheden (taakroulatie).
 • Geef voorlichting en instructies over de manier waarop werknemers gezond en veilig kunnen werken.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk