Selecteer een pagina

Horeca

Praktijklokalen

Specifieke aandachtspunten in praktijklokalen voor de horeca zijn: werken met klanten, omgaan met geld, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, voedselveiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Naast het beheersen van de risico’s  is het van belang om medewerkers en studenten te voorzien van adequate instructie en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, zie hoofdstuk Toezicht en instructie.

Normen en wetgeving

  • Handelingen met contant geld in het restaurant worden op een veilige wijze uitgevoerd.
  • Als onderdeel van de RI&E laat u de fysieke belasting inventariseren.

Zie hoofdstuk gevaarlijke stoffen
Zie hoofdstuk persoonlijke beschermingsmiddelen
Zie hoofdstuk agressie en onveiligheid
Arbowet artikel 3
Arbobesluit hoofdstuk 2: Arbozorg en organisatie van de arbeid
Arbobesluit hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Arbobesluit hoofdstuk 5: Fysieke belasting