Algemene informatie

Vaak staan er in het praktijklokaal Algemene Handvaardigheid een aantal houtbewerkingsmachines (zoals een cirkelzaag, figuurzaag of kolomboor). Andere machines die aangetroffen kunnen worden zijn handgereedschappen, zoals een wals, metaalknipper, elektrische figuurzaag, schuurmachine en soldeerapparaat. Er dient extra aandacht te zijn voor het risico op gegrepen worden door draaiende delen van machines (bij kleding, sjaals, haren, kettingen, enz.) aangezien de doelgroep zeer uiteenlopend is en gedurende de dag kan verschillen. Het toezicht op veilig werken met machines is hierbij van groot belang.

Zie voor wetgeving en benodigde maatregelen het algemene thema Machineveiligheid.

Maatregelen

1. Machines

Zie de machine-instructiekaarten, bv voor kolomboor en cirkelzaag.

2. Solderen

Bij elektrisch solderen geldt:

  • Zorg dat de stekkers van soldeerbouten op veilige spanning (24 Volt) niet passen in stopcontacten van in 220 Volt.
  • Soldeerbouten op 220 Volt zijn geaard of dubbel geïsoleerd (klasse II);

Dubbele isolatie is te herkennen aan dit teken:

  • De aansluiting van de aarddraad in de bout wordt jaarlijks gecontroleerd.
  • De contactdozen zijn zo geplaatst dat de snoeren niet over het werkblad gaan.
  • Het werkblad is van isolerend, onbrandbaar of slecht brandbaar materiaal (geen asbest, geen metaal).
  • De groep waarop de soldeerbouten zijn aangesloten is extra beveiligd met een aardlekschakelaar.
  • Afzuiging van soldeerdampen toepassen (zie ook de voorschriften rond soldeerdamp bij het onderdeel Gevaarlijke stoffen).

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk