Algemene informatie

In een praktijklokaal Algemene Handvaardigheid wordt op beperkte schaal elektrisch gesoldeerd. Bij het solderen komen schadelijke dampen vrij die afgezogen moeten worden. Solderen wordt gezien als een aanverwant proces aan lassen.

 

Normen en wetgeving

  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van een lood-tin legering.
  • Voor soldeerdamp geldt de wettelijke grenswaarde van Lasrook van 1 mg/m3. De arbocatalogus Metaal ‘5x Beter’ heeft uitgebreid onderzocht hoe deze grenswaarde gehaald kan worden. Hiervoor is de verbetercheck lasrook ontwikkeld.
  • Als onderdeel van de RI&E wordt een meting uitgevoerd of een beoordeling van de blootstelling aan soldeerdampen, met behulp van de Verbetercheck.

Maatregelen

De volgende maatregelen dienen te worden genomen om blootstelling aan schadelijke soldeerdampen te voorkomen:

  • Maak gebruik van loodvrije soldeerlegering;
  • Plaats bronafzuiging bij solderen en geef instructie zodat de afzuiging op de juiste manier wordt toegepast;
  • Verstrek zo nodig (zie de RI&E) en als laatste stap adembeschermingsmiddelen.

 

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk