Algemene informatie

In een praktijklokaal Handvaardigheid wordt soms gewerkt met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld bij het solderen, werken met verf, het snijden van blauwschuim en bij houtbewerking. Ook bij keramiek maken kan sprake zijn van gevaarlijke stoffen. Klei bevat namelijk kwartsstof dat vrij kan komen bij bewerkingen, zoals schuren. Glazuurpoeder kan zware metalen bevatten, zoals lood en mangaan.

Bij verf is het belangrijk dat in het praktijklokaal niet wordt gewerkt met verf op basis van organische oplosmiddelen.

Bij het snijden van maquetteschuim/blauwschuim met een gloeidraad komt styreen vrij. Dat is een schadelijk gas dat op korte termijn prikkelend is voor ogen, huid en ademhaling. Het kan hoesten, hoofdpijn, misselijkheid en slaperigheid veroorzaken. Op de lange termijn tast styreen het zenuwstelsel aan, veroorzaakt het stoornissen in spierfuncties en is het mogelijk kankerverwekkend.

Of er daadwerkelijk sprake is van een gevaarlijke stof is bij ingekochte stoffen te zien aan het gevaarsymbool op het etiket van de verpakking. Dat geldt natuurlijk niet voor stoffen die tijdens een bewerkingsproces vrijkomen (zoals houtstof en soldeerdamp). Meer informatie over wetgeving en benodigde maatregelen vindt u bij het algemene thema Gevaarlijke stoffen.

 

Maatregelen

  • Er wordt niet gewerkt met verf op basis van oplosmiddelen.
  • Werkstukken van klei worden niet geschuurd.
  • Er worden geen glazuren gebruikt die zware metalen bevatten.
  • Vermijd het snijden van maquetteschuim/blauwschuim met een gloeidraad. Of, als dat technisch niet mogelijk is, zorg dan dat het aan strenge voorschriften wordt gebonden. Onderzoek eerst welke bronafzuiging met welke filters passend is om blootstelling, ook voor omstanders, te voorkomen (eventueel in combinatie met ademhalingsbescherming en ventilatie).

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk