Werken op hoogte

Algemene informatie

Vooral bij het bomen snoeien kan werken op hoogte nodig zijn en valgevaar opleveren. Van valgevaar is in ieder geval sprake op een werkplek waar men 2,50 meter of meer kan vallen. Dat houdt een verhoogd risico in, met mogelijk zelfs fatale gevolgen. Bij het algemene thema ‘Machineveiligheid en arbeidsmiddelen’  leest u meer over de wetgeving en benodigde maatregelen rond het werken op hoogte.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk