Selecteer een pagina

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen – Groen

Om letsel en blootstelling aan schadelijke stoffen in het groen te voorkomen, is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van essentieel belang. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen vindt u bij het thema persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij het werken in het groen draagt u in ieder geval veiligheidsschoenen en werkkleding. Gehoorbescherming is ter beschikking gesteld en draagt u zo nodig, zie voor meer informatie het thema geluid.

Verder hangt het van de betreffende machine of activiteit af welke aanvullende PBM u moet dragen. Zie hiervoor onder andere de instructiekaarten voor machines.

Normen en wetgeving

Zie persoonlijke beschermingsmiddelen >

Maatregelen

Zie persoonlijke beschermingsmiddelen >

 

 

Informatie en tools

Voorbeeld maxtrix PBM

 

Interessante sites