Machineveiligheid

Algemene informatie

In het groen gaat machineveiligheid om het veilig en verantwoord gebruik van bijvoorbeeld: de motorkettingzaag, bosmaaier, versnipperaar, kantensnijder en trilplaat. Daarnaast zijn er werkplaatsen met uiteenlopende machines. Bij het thema Machineveiligheid leest u over wetgeving en benodigde maatregelen rond machineveiligheid.

Maatregelen

Van enkele machines die veelvuldig in het groen worden gebruikt, vindt u de benodigde maatregelen in een machine-instructiekaart deze arbocatalogus, zoals de motorheggenschaar, motorkettingzaag  en de trilplaat.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk