Algemene informatie

Blootstelling aan uitlaatgassen van tuin- en parkmachines kan leiden tot gezondheidsklachten. Met name dieselmotoremissie is gevaarlijk (kankerverwekkend). De blootstelling is afhankelijk van de omstandigheden zoals de brandstof, het verbrandingsproces, de apparatuur (zelfrijdend of handgedragen), de afstand tussen de persoon en de uitlaat of de windrichting.

Maatregelen

  • Gebruik een alternatieve, schone krachtbron, zoals elektrisch (accu) aangedreven machines;  bij handgedragen gereedschap en in niet-zelfrijdende apparatuur zoals een tweewielige trekker.
  • Als dat niet kan;  Gebruik emissie-arme brandstof in de tuin-, bos- en parkmachines, zoals akylaatbenzine. Deze bevat minder benzeen, tolueen en zwavel. Gewone eurobenzine of zelf gemengde tweetakt benzine zijn wettelijk niet toegestaan.
  • Werk met dieselmotoren nooit binnen, maar gebruik deze alleen buiten. Minimaliseer ook buiten het gebruik van dieselmotoren.
  • Gebruik bronafzuiging op de uitlaat bij machines die inpandig proefdraaien.
  • Laat machines niet onnodig draaien. Warmdraaien is niet nodig.
  • Gebruik een vulsysteem dat inademen van benzinedampen tijdens het bijvullen van brandstof voorkomt. Werk zo dat de uitlaatgassen niet naar personen waaien. Kies een zodanige positie dat men geen uitlaatgassen inademt van bijvoorbeeld de shovel of de minigraver.
  • Laat een stroomaggregaat of ander apparaat nooit in de bedrijfsbus draaien, vanwege het gevaar van koolmonoxidevergiftiging.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk