Algemene informatie

In het mbo gaat het bij bestrijdingsmiddelen om gewasbeschermingsmiddelen. Die worden gebruikt om (landbouw)gewassen tegen ziekten en plagen te beschermen.

Normen en wetgeving

 • Bekijk het thema Gevaarlijke Stoffen.
 • Alleen medewerkers met een licentie mogen handelingen met bestrijdingsmiddelen uitvoeren.
 • Als binnen de instelling niemand in het bezit is van een geldende licentie, mogen er geen bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn.
 • Studenten mogen niet met bestrijdingsmiddelen werken, tenzij zij in het bezit zijn van een licentie.

Maatregelen

 • Beperk het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum.
 • Wordt met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt, zorg dan dat een gewasbestrijdingsplan aanwezig is. Belangrijke onderdelen daarvan zijn:
  • de juiste manier van toedienen;
  • de minimale wachttijd voordat een locatie waar bestrijdingsmiddelen op de gewassen zijn aangebracht, weer kan worden betreden.
 • De medewerker die werkt met bestrijdingsmiddelen is in het bezit van een geldige licentie.
 • De veiligheidsvoorschriften voor alle middelen zijn aanwezig en iedereen werkt volgens deze voorschriften.
 • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aanwezig en worden gebruikt.
 • Houd de voorraad zo klein mogelijk.
 • Bewaar de middelen in de originele verpakking.
 • Sla de bestrijdingsmiddelen apart van andere gevaarlijke stoffen op, in een hiervoor bestemde, afgesloten chemicaliënkast. Als de opslagruimte te betreden is, moet deze met buitenlucht geventileerd zijn.
 • In de nabijheid van de opslagplaats zijn een nooddouche en oogfles of oogdouche aanwezig.
 • Medewerkers en studenten hebben de gelegenheid om te douchen na de werkzaamheden met bestrijdingsmiddelen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk