Selecteer een pagina

Gevaarlijke stoffen

Praktijklokalen – Groen

Gevaarlijke stoffen in het groen zijn bijvoorbeeld uitlaatgassen en bestrijdingsmiddelen. Hoveniers kunnen bij laswerkzaamheden bloot staan aan lasdampen. Bij het thema gevaarlijke stoffen staan algemene regels voor het omgaan met en de opslag van gevaarlijke stoffen.

Bestrijdingsmiddelen zijn te verdelen in:

 • gewasbeschermingsmiddelen: worden gebruikt om (landbouw)gewassen tegen ziekten en plagen te beschermen;
 • biociden: worden ook gebruikt om organismen te bestrijden, maar buiten de land- en tuinbouw.

Normen en wetgeving

 • Zie thema gevaarlijke stoffen
 • Alleen medewerkers met een licentie mogen handelingen met bestrijdingsmiddelen uitvoeren.
 • Als binnen de instelling niemand aanwezig is met een licentie, mogen er geen bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn.
 • Studenten mogen niet met bestrijdingsmiddelen werken, tenzij zij in het bezit zijn van een licentie.

Maatregelen

Zie thema gevaarlijke stoffen

Aanvullende maatregelen bij bestrijdingsmiddelen:

 • Beperk het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum.
 • Wordt met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt, zorg dan dat een gewasbestrijdingsplan aanwezig is. Belangrijke onderdelen daarvan zijn:
  • de juiste manier van toedienen;
  • de minimale wachttijd voordat een locatie waar bestrijdingsmiddelen op de gewassen zijn aangebracht, weer kan worden betreden
 • De medewerker die werkt met bestrijdingsmiddelen is in het bezit van een geldige licentie.
 • De veiligheidsvoorschriften voor alle middelen zijn aanwezig en iedereen werkt volgens deze voorschriften.
 • De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aanwezig en worden gebruikt.
 • Houd de voorraad zo klein mogelijk.
 • Bewaar de middelen in de originele verpakking.
 • Sla de bestrijdingsmiddelen apart van andere gevaarlijke stoffen op, in een hiervoor bestemde, afgesloten chemicaliënkast. Als de opslagruimte te betreden is, moet deze met buitenlucht geventileerd zijn.
 • In de nabijheid van de opslagplaats zijn een nooddouche en oogfles of oogdouche aanwezig.
 • Medewerkers hebben de gelegenheid om te douchen na de werkzaamheden met bestrijdingsmiddelen.