Gevaarlijke stoffen

Algemene informatie

Gevaarlijke stoffen in het groen zijn bijvoorbeeld uitlaatgassen en bestrijdingsmiddelen. Hovenierstudenten en -docenten kunnen bij laswerkzaamheden bloot staan aan lasdampen.

Bij het thema gevaarlijke stoffen staan algemene regels voor het omgaan met en de opslag van gevaarlijke stoffen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk