Selecteer een pagina

Geluid

Praktijklokalen – Groen

In het groen wordt veel gebruik gemaakt van machines die hoge geluidsniveaus produceren. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen vindt u bij het algemene thema geluid. Meer specifieke informatie over geluid in het Groen is te vinden in de Arbocatalogus voor de agrarische en groene sectoren.

Veel gebruikte machines en apparaten en geluidsniveau op de werkplek (situatie 2009)

geluidsniveau op de werkplek

*1 Normaal gesproken is het geluidsniveau < 80 dB(A), maar door het rijden met open deur of raam of bij slecht onderhoud of niet goed geïsoleerde cabine komt het geluidsniveau wel boven de 80 dB(A).
*2 Slechts een beperkt aantal modellen heeft een geluidsniveau beneden 80 dB(A). Oudere modellen komen bijna altijd boven de 85 dB(A).
*3 Mede afhankelijk van druk, nozzle en materiaal waar tegen gespoten wordt.

Maatregelen

Hieronder worden enkele bronmaatregelen weergegeven. Zijn deze redelijkerwijs niet mogelijk of verlagen ze het geluidsniveau onvoldoende, dan is het zaak om technische maatregelen te treffen (zie ook onder) of de blootstellingsduur terug te brengen door organisatorische maatregelen, zoals taakroulatie. Of, als laatste stap, door geschikte gehoorbescherming te verstrekken: otoplastieken met een op het geluidniveau afgestemd filter, goed dempende oorkappen of oorpluggen.

Bronmaatregelen:

  • Neem bij de aanschaf of het vervangen van materieel de geluidsproductie in de afweging mee. Vraag de leverancier vooraf om informatie over de geluidemissie en kies voor geluidsarme types.
  • Kies bij werkzaamheden voor de werkmethode en het gereedschap dat het minste geluid produceert. Zo is een accuheggeschaar stiller dan een motorheggeschaar.

Technische maatregelen:

  • Plaats, waar mogelijk, lawaaiige machines in een aparte ruimte of scherm lawaaiige machines af.
  • Laat de machines regelmatig onderhouden en controleren.
  • Verlaag bij gebruik van een hogedrukreiniger de druk zoveel mogelijk en maak gebruik van geluidsarme nozzles.
  • Houd bij gebruik van voertuigen de deur en de ramen van de cabine gesloten.
  • Maak goede afspraken over het gebruik van radio’s, en andere geluidsdragers.