Algemene informatie

Tetanus is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. De bacterie kan het lichaam binnenkomen via een wond. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Tetanus komt nog sporadisch voor in Nederland.

Tetanus kan ontstaan als een (kleine) verwonding in contact komt met stof of vuil. Of als een vervuild scherp voorwerp een wond veroorzaakt. Of bij een beet van een dier. De ziekte begint met niet- specifieke klachten zoals hoofdpijn en spierstijfheid in de kaken. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 3 tot 21 dagen, maar kan zelfs een paar maanden zijn.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk