Algemene informatie

Insectenbeten van bijvoorbeeld bijen, wespen, hommels leiden tot jeuk, zwelling en  pijn, maar soms ook tot ernstige allergische reacties zoals flauwvallen, duizeligheid en  misselijkheid, en moeilijkheden bij slikken of ademen.

Maatregelen

  • Vermijd (snoei)werk  op plekken waar zich nesten van bijeen, wespen of hommels bevinden.
  • Beschermende kleding dragen kleding (lange mouwen en lange broek zo min mogelijk huid bloot laten) Eventueel insectwerende middelen gebruiken.
  • Zorg voor een vacuümpompje voor insecten In de EHBO-doos.
  • Zorg voor een noodset voor personen die sterk allergisch reageren. De angel van een bij, wesp of hommel meteen verwijderen.
  • Contact met de huisarts of EHBO van het ziekenhuis is nodig bij: gestoken worden in de mond, tong of keel, bij overgevoeligheid, benauwdheid en zwelling van oogleden of lippen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk