Algemene informatie

Brandharen van de rups kunnen bij huidcontact leiden tot hevige jeuk, oogklachten en klachten aan de luchtwegen  Ook haren van de rupsen van de bastaard satijn vlinder kunnen sterk irriteren. Dit risico speelt bij werkzaamheden rondom eikenbomen waarin zich deze rupsen bevinden, het sterkst in de periode mei tot en met juli.

Maatregelen

  • Voorkom blootstelling door eiken op het eigen terrein preventief (bacterieel) te laten behandelen door een gespecialiseerd bedrijf, en wel buiten werk- en schooltijd.
  • Zorg dat dit gespecialiseerd bedrijf snel aanwezig kan zijn als er een nest met eikenprocessierupsen in een eik op het eigen terrein wordt geconstateerd. Zorg dat het behandelen van zo’n nest buiten werktijd en schooltijd plaats vindt en plan geen werkzaamheden met studenten totdat de verspreiding van brandharen is gestopt.
  • Ga alleen bij externen werken waar de eikenprocessierups aanwezig is als zij beschikken over een effectief protocol rond de aanpak van de eikenprocessierups.
  • Bij klachten niet krabben/wrijven, maar was de huid en spoel eventueel de ogen.
  • Aanwezige brandharen met strippen plakband verwijderen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk