Algemene informatie

Blootstelling aan de sappen van de (reuzen)berenklauw of oppervlakkige aanraking met de plant kan na 24 uur jeukende, rode vlekken of blaasjes geven. Enige uren hierna kunnen grote blaren ontstaan. De blaren lijken op ernstige brandwonden. Op termijn kunnen littekens ontstaan en kan de huid bruin verkleuren.

Maatregelen

Als studenten berenklauw gaan verwijderen vindt dat alleen vroeg in het voorjaar plaats als de planten nog maar zo’n 10 centimeter hoog zijn. Voor het verwijderen wordt een speciale riek gebruikt; de worteltrekker. De verwijderde plant kan daarna door studenten op de grond gelegd worden. Zorg dat het ophalen van de planten door een extern bedrijf plaatsvindt.

Bij het verwijderen van de berenklauw en ook bij andere werkzaamheden waarbij studenten en docenten in aanraking kunnen komen met de berenklauwplant, dragen zij werkkleding die ook de armen, hals en benen bedekt. Ook dragen zij nitrilrubberen handschoenen:

  • Zorg voor een goede pasvorm en kies voor handschoenen met een lange manchet.
  • Iedere medewerker of student  heeft een eigen paar handschoenen.
  • Controleer de handschoenen regelmatig op gaatjes of scheurtjes en vervang ze tijdig.
  • Bied katoenen binnenhandschoenen aan in verband met transpiratievocht.

Na contact met de berenklauw:

  • Was de aangedane huid meteen (en langdurig) met lauw water en eventueel zeep.
  • Als de berenklauw de ogen heeft aangeraakt: meteen met veel water spoelen.
  • Probeer vervolgens de blootstelling aan zonlicht te minimaliseren. Zonder UV-licht op de huid (zonlicht en zonnebanklicht) is de kans op blaren veel kleiner.
  • Blijft de aandoening beperkt tot een paar kleine blaartjes die nauwelijks pijn doen, behandel de blaartjes als brandwonden: spoelen met lauw water en dan afdekken met niet-klevend verband. Soms is alleen een pleister al afdoende.
  • Neem contact op met de huisarts of huisartsenpost bij uitgebreid contact met de huid, ogen en/of uitgebreidere blaarvorming. Ook dan geldt: de huid afdekken zodat er geen zonlicht bij kan komen.

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk