Algemene informatie

Door de enorme toename van het aantal glasvezelverbindingen, werken steeds meer medewerkers met glasvezel. Wie aan actieve glasvezelnetwerken werkt, loopt veel risico. Dan bestaat de kans op persoonlijk letsel, zoals oogschade of huidschade, maar ook schade aan de omgeving, bijvoorbeeld door brand. De afvalproducten – moeilijk zichtbare stukjes glasfiber van enkel micrometers dik – kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Maatregelen

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk