Selecteer een pagina

Werken met glasvezel

Praktijklokalen – Elektro en installatietechniek

Door de enorme toename van het aantal glasvezelverbindingen, werken steeds meer medewerkers met glasvezel. Wie aan actieve glasvezelnetwerken werkt, loopt veel risico. Dan bestaat de kans op persoonlijk letsel, zoals oogschade of huidschade, maar ook schade aan de omgeving, bijvoorbeeld door brand. De afvalproducten – moeilijk zichtbare stukjes glasfiber van enkel micrometers dik – kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Maatregelen

  • Voorkom werken aan actieve netwerken.
  • Voorkom de inademing van deeltjes glasvezel en contact met de huid :
  • Snij glasvezel zoveel mogelijk nat.
  • Pas bronafzuiging toe;
  • Draag altijd geschikte handschoenen, ademhalings- en oogbescherming.

Persoonlijke beschermingsmiddelen