Algemene informatie

In een praktijklokaal voor elektrotechniek solderen studenten printplaten. Bij het solderen komen schadelijke dampen vrij, die afgezogen moeten worden. Meestal gaat het hier om elektrisch solderen, aanverwant aan lassen.

Normen en wetgeving

  • Gebruik van een lood-tinlegering is verboden.
  • Voor soldeerdamp geldt de wettelijke grenswaarde van lasrook: 1 mg/m3. ‘5x Beter, Werken is Gezond’ heeft uitgebreid onderzocht hoe deze nieuwe grenswaarde gehaald kan worden. Hiervoor is de Verbetercheck Lasrook ontwikkeld.
  • Als onderdeelvan de RI&E laat u een nadere inventarisatie naar de blootstelling aan soldeerdampen uitvoeren met behulp van de Verbetercheck Lasrook, of een meting doen.

Maatregelen

  • Gebruik loodvrije soldeerlegering.
  • Gebruik van bronafzuiging bij solderen en pas deze op de juiste wijze toe.
  • Gebruik zo nodig (zie RI&E) adembescherming.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk