Selecteer een pagina

Machineveiligheid

Praktijklokalen – Elektro en installatietechniek

In de elektrotechniek gaat het wat betreft machines voornamelijk om elektrische handgereedschappen. In het hoofdstuk machineveiligheid leest u meer over de algemene veiligheidsaspecten van (het gebruik van) machines en elektrische handgereedschappen.

Normen en wetgeving

Zie hoofdstuk machineveiligheid.
Als onderdeel van de RI&E laat u machineveiligheid beoordelen met behulp van de ‘Verbetercheck machineveiligheid’of een meting uitvoeren.

Maatregelen

Zie hoofdstuk 8 machineveiligheid.
Waar de verbetercheck machineveiligheid veiligheidsproblemen aan het licht brengt worden deze verholpen met maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron.

Informatie en tools