Elektro en installatietechniek

Algemene informatie

Specifieke aandachtspunten in praktijklokalen voor elektro- en installatietechniek zijn vooral de subthema’s die bij dit onderdeel horen: machineveiligheid, werken met elektra, soldeerdamp, etsen van printplaten en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Naast het beheersen van de risico’s is het van belang om medewerkers en studenten te voorzien van adequate instructie en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht en instructie.

Normen en wetgeving

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk