Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene informatie

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn, is afhankelijk van de werkzaamheden en het soort dier. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen vindt u bij het thema Persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij het werken met dieren in een onderwijsinstelling draagt u in ieder geval werkkleding. Medewerkers en studenten krijgen (zo nodig) de beschikking over veiligheidsschoenen, handschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen en dragen die waar nodig.

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk