Selecteer een pagina

Gevaarlijke stoffen

Praktijklokalen – Dieren

Bij het werken met dieren kan het nodig zijn om gevaarlijke stoffen te gebruiken. In de onderwijssituatie blijft dat beperkt tot (hooguit) schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen. Bij het thema gevaarlijke stoffen staan algemene regels voor het omgaan met en de opslag van gevaarlijke stoffen.

Geneesmiddelen voor dieren vormen een specifieke groep gevaarlijke stoffen. Als u die gebruikt, moet u voor het bewaren en toedienen van die geneesmiddelen duidelijke afspraken vastleggen over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat doet u in overleg met een dierenartsenpraktijk.

Normen en wetgeving

Maatregelen

Interessante sites