Selecteer een pagina

Dieren

Praktijklokalen

Bij verschillende opleidingsrichtingen, met name bij de AOC’s / het ‘groene onderwijs’, kunnen medewerkers en studenten in aanraking komen met (de verzorging van) dieren. Specifieke aandachtspunten bij het werken met dieren zijn:

Behalve risicobeheersing is ook belangrijk dat u:

  • medewerkers en studenten voorziet van adequate instructie;
  • waar nodig zorgt voor deskundig toezicht, zie Toezicht en instructie.

Normen en wetgeving

Waar van toepassing volgt u de arbocatalogus voor agrarische en groene sectoren [www.agroarbo.nl].  Daar vindt u specifieke voorschriften voor diverse arbothema’s in de volgende sectoren:

  • melkvee en graasdieren;
  • paardenhouderij;
  • pluimveehouderij;
  • varkenshouderij.

Zie voor de onderwerpen gevaarlijke stoffen, biologische agentia en persoonlijke beschermingsmiddelen ook het betreffende thema in deze mbo-arbocatalogus.

Informatie en tools

Interessante sites