Algemene informatie

Door het contact met meelstof en enzymen in de bakkerij kunnen medewerkers een allergie ontwikkelen. De vatbaarheid hiervoor kan erfelijk bepaald zijn, maar kan ook worden opgebouwd tijdens het werk.

Allergene stoffen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, als gevolg van een specifieke reactie waar het immuunsysteem bij betrokken is. Op den duur kunnen deze stoffen astma en huidaandoeningen veroorzaken. Voorbeelden van allergene stoffen zijn:

  • enzymen die worden toegevoegd aan broodverbetermiddel;
  • bepaalde eiwitten die vrijkomen na het malen van tarwe of andere granen.

Door mensen minder aan meel bloot te stellen, wordt de kans kleiner dat ze een allergie ontwikkelen. Het is dus belangrijk om stof in de omgeving zo veel mogelijk te voorkomen.

Normen en wetgeving

Als onderdeel van de RI&E wordt een inschatting gemaakt van de blootstelling aan meelstof. Het uitgangspunt daarbij is dat de blootstelling binnen de normen blijft als de volgende maatregelen goed in praktijk worden gebracht:

Maatregelen

  • Gebruik zo min mogelijk stuifbloem om bijvoorbeeld op werktafels te strooien. Gebruik stuifarme strooibloem die behandeld is met olie. Of andere meelsoorten: griesmeel, aardappelmeel, rijststrooimeel of hydrothermisch behandeld strooimeel.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk