Selecteer een pagina

Fysieke belasting

Praktijklokalen – Brood en banket

Bakkerijmedewerkers kunnen zichzelf op verschillende manieren fysiek zwaar belasten. Voorbeelden van fysieke belasting zijn:

 • tillen (bijvoorbeeld kratten, voorraad, zakken, enz.);
 • dragen (bijvoorbeeld lopen met kratten of zakken meel);
 • duwen en trekken (bijvoorbeeld rijden met karretjes of rolcontainers);
 • ongunstige werkhouding (bijvoorbeeld reiken om materialen te pakken, langdurig staan, werken aan te laag werkblad).

Afhankelijk van de situatie kan fysieke belasting ook op onderwijsinstellingen voorkomen.

Langdurige of te zware fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid.

Belasting bepalen
Er bestaan diverse methodes om de mate van fysieke belasting te bepalen. De KIM- tool is een praktische methode om de fysieke belasting te bepalen bij het hanteren van lasten, zoals tillen, dragen, duwen en trekken.
Via observaties en gesprekken identificeert de tool risicofactoren (frequentie / duur / afstand, gewicht, houding en omstandigheden). Wanneer u deze factoren invult op een rekenblad, leidt dat tot een score waaruit u kunt afleiden of maatregelen nodig zijn.
Deze methode is niet te gebruiken om de mate van fysieke belasting te bepalen bij een ongunstige houding en repeterende werkzaamheden. Hiervoor kunt u het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke belasting gebruiken.

Normen en wetgeving

 • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E wordt een nadere inventarisatie naar fysieke belasting uitgevoerd.
 • Zie voor wetgeving: normen en wetgeving.

Informatie en tools

Voor overige informatie kijkt u bij informatie en tools en de interessante sites.

Maatregelen

Door de diversiteit van fysiek belastende handelingen lopen ook de mogelijke maatregelen om de fysieke belasting te beperken, zeer uiteen. Behalve specifieke maatregelen gelden de volgende algemene maatregelen:

 • Kies bij aanschaf voor materialen die de minste fysieke belasting veroorzaken.
 • Ga, voordat de werkzaamheden beginnen, na of de juiste materialen en middelen aanwezig zijn.
 • Zorg dat de juiste hulpmiddelen worden gebruikt.
 • Til zware materialen met meerdere personen.
 • Zorg voor verrijdbare werktafels die in hoogte instelbaar zijn. Of voor hoge en lage verrijdbare werktafels.
 • Zorg voor voldoende rust en afwisseling in de werkzaamheden (taakroulatie).
 • Geef werknemers en studenten voorlichting en instructies over een gezonde en veilige manier van werken.
 • Zorg dat medewerkers en studenten goed ondersteunend schoeisel dragen.