Selecteer een pagina

Brood en banket

Praktijklokalen

Specifieke aandachtspunten voor het praktijklokaal Brood en banket zijn:

Behalve risicobeheersing is het van belang om:

  • medewerkers en studenten goed voor te lichten zodat zij zich bewust worden van de risico’s;
  • waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Toezicht en instructie

Normen en wetgeving